დღე: მაისი 12, 2021

`„გიხაროდენ“, „პოლიტპატიმრები“ თავისუფლები არიან!

მოკლედ, „ობიექტურ-დემოკრატიულმა“ დასავლეთმა ლამის „გლოვა“ გამოაცხადა, ჟორიკა-გიორგი რურუას, ამ „უმწიკვლო“ ფერმერსა და ინვესტორს ციხიდან თუ არ გამოუშვებთ, საქართველოს სახელმწიფოებრიობას საფრთხე დაემუქრებაო. ფეისბუქმომხმარებლებმა კი აღნიშნეს, ის ქვეყანა შევარცხვინეთ, რომლის სახელმწიფოებრიობაც ჟორიკაზე იქნება „დამოკიდებულიო“, მაგრამ რას იზამ, ძალა აღმართს ხნავს, მით უმეტეს, თუ ეს ძალა „მეგობრულ-პარტნიორულია“.  მავანთათვის რომ გეკითხათ, რურუა-უმცროსი სულ ტყუილად

„ამაგდარი“ სააკაშვილი

ვაგრძელებთ სააკაშვილის მიერ „გაჩუქებული“ სახელმწიფო ქონების ნუსხის გამოქვეყნებას. 2009 წლის 20 იანვარს, აწ ნაპრეზიდენტალი მიხეილი განსაკუთრებით „გულუხვი“ ყოფილა, რამდენიმე განკარგულება აქვს გამოცემული ქონების ერთ ლარად გადაცემაზე. N42 განკარგულება სახელმწიფო ქონების ფიზიკური პირის __________________ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ –  ბათუმში, ერას ქუჩაზე მდებარე სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ 55,02  კვ.მ  ფართობის ბინა