დღე: დეკემბერი 12, 2023

ქალის მანიპულაციის ძალა

ანუ როგორ მანიპულირებენ, „ფოკუსნიკობენ“ ქალები მამაკაცებთან უცხო სიტყვათა ლექსიკონში ვკითხულობთ, მანიპულაცია (ლათინურად manipulatio) – 1. რაიმე რთული მოქმედება, რთული ხერხი ხელით მუშაობისას; 2. (გადატ. მნიშვნ.) ოინი, ყალთაბანდობა. მანიპულატორში კი, იგულისხმება ცირკის მსახიობიც (მეფოკუსე), რომელიც ოსტატურად აკეთებს მანიპულაციებს სხვადასხვა საგნით. რასაც ახლა მოგითხრობთ, „ბნელი“ ქართველების ნააზრევი არ გახლავთ, კენიური წარმოშობის ამერიკელი