დღე: მაისი 7, 2021

ჩეხეთმა ჩინეთს „შეუტია“

  ჩეხეთმა თავი ზესახელმწიფოდ წარმოიდგინა და რუსეთის მერე, ჩინეთს მისდგა, წერს რუსული პრესა. საჭოთა კავშირის დროს, სულ იმას ამბობდნენ, რომ ვარშავის ხელშეკრულების ქვეყნები ჩვენი ძმები იყვნენ და ყველაფერში უნდა დავხმარებოდით. ეტყობა, მათ წესად ექცათ რუსეთის ხარჯზე ცხოვრება. გაზაფხული საინტერესო პერიოდია, ხეების გაფოთვლასთან ერთად, სხვა და სხვა ავადმყოფობებიც მწვავდება, უფრო ხშირად