დღე: მარტი 24, 2021

მართლმსაჯულებას ეშველება რამე?!

  ცნობილი უფლებადამცველის, ადვოკატ გიორგი თევზაძის განცხადებით, სამწუხაროდ, კვლავ არის შემთხვევები, როცა ადმინისტრაციული თუ სამოქალაქო სამართლის საქმეებზე, მოსამართლის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების ირგვლივ, მოქალაქეებში ჩნდება კითხვები, რამდენად სამართლიანი გადაწვეტილება იქნა მიღებული, კონკრეტული საქმის განხილვისას. შემდეგ ამით ფასდება ქვეყანაში სამართლიანი მართლმსაჯულებისა და სასამართლოს რეიტინგი, რამდენად ეიმედება მოქალაქეს, რომ მისი უფლებები ზედმიწევნით იქნება